آزمایشگاه تحقیقاتی و تشخیص بیماری لپتوسپیروز دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • دانشکده دامپزشکی

زمینه های تخصصی :

بیماریهای عفونی بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان

نشانی آزمایشگاه :

کرج کیلومتر 5 جاده محمدشهر بیمارستان آموزشی دامپزشکی – آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه دوربین ماوراء بنفش

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه میکروسکوپ زمینه تاریک

  (DFM)
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود لامینار