مجموعه آزمایشگاه مجتمع صنعتی طلایه

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مجتمع صنعتی طلایه

زمینه های تخصصی :

آب و فاضلاب

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی،مشهد،کیلومتر 20 بزرگراه آسیایی،جنب پمپ بنزین ناظریه،مجتمع صنعتی طلایه

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آزمون پیچش پله منهول

 • دستگاه آزمون ضربه پله منهول

 • دستگاه آزمون مانایی فشار

 • دستگاه آزمون مانایی فشار

 • دستگاه آزمون مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی داخلی

 • دستگاه آزمون مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی داخلی

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میلی اهم متر