مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

زمینه های تخصصی :

محیط زیست استاندارد غذا و دارو کشاورزی(آب و خاک و گیاه و کودهای شیمیایی و آلی و سموم کشاورزی) میکرو بیولوزی گیاه پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران،شهرستان ورامین،میدان را ه آهن،خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبز،پلاک121

نشانی دفتر :

تهران،خ توحید،خ فرصت شیرازی،پلاک 170،طبقه 5،واحد18

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود لامینار