مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه معتمد محیط زیست ازمایشگاه همکار اداره استاندارد ازمایشگاه همکار معاونت غذا و دارو کشاورزی(آب و خاک و گیاه و کودهای شیمیایی و آلی و سموم کشاورزی) میکرو بیولوزی گیاه پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران،شهرستان ورامین،میدان را ه آهن،خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبز،پلاک121

نشانی دفتر :

تهران،خ توحید،خ فرصت شیرازی،پلاک 170،طبقه 5،واحد18

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه هضم کجلدال

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • نورسنج شعله‌ای 

 • هود لامینار