آزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۳۸
 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : کریم شهبازی
 • رابط آزمایشگاه : مژگان یگانه
 • تلفن : ۰۲۶-۳۶۲۰۸۷۸۸
 • نمابر : ۰۲۶-۳۶۲۱۰۱۲۱
 • www.SWRI.ir
 • info@swri.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

زمینه های تخصصی :

تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های خاک آب گیاه و کود

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز،کرج- جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو،موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش آزمایشگاه ها،کد پستی:3177993545 31779935453177993545

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • انکوباتور شیکردار

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اندازه گیر میزان کلسیم

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم مایکروویو

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • شیکر

 • شیکر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کمپرسور هوا

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • نورسنج شعله‌ای 

 • نورسنج شعله‌ای