مجموعه آزمایشگاه ها شرکت صنایع انرژی

EPIL is the cooperation of Iranian technical universitie, research institutes and manufacturers of electrical equipment, i.e. Power and measuring transformers, switchgear and control gear etc. The aim of EPIL is to establish comprehensive laboratories for testing of the electrical products and equipment produced in Iran and issuing certificates and conformity reports according to the national and nternational standards. It was established in the beginning of the year 2000, by investment and […]

سال تاسیس : ۱۳۷۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت صنایع انرژی

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات‌ تست، بازرسی و تطابق محصول مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و صدور گواهی کیفیت ‌محصول بعنوان آزمایشگاه مرجع (دارنده گواهینامه ISO 17025)

نشانی آزمایشگاه :

خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از بزرگراه همت، نبش خیابان رضوان، پلاک 5، واحد 6 کد پستی:1436954817

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه اندازه گیری درصد دوده

  (CBC)
 • دستگاه دریافت کننده آزمون تداخل الکترمغناطیسی

  (EMI Test Receiver)
 • دستگاه شبکه تثبیت امپدانس خط

  (LISN)
 • دستگاه شبکه کوپلاژ سه فاز

 • دستگاه شبیه ساز افت و قطعی لحظه ای ولتاژ

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه محفظه امواج الکترومغناطیسی عرضی

  (TEM-Cell)
 • دستگاه مولد رگباره و فراتاخت

  (EFT-Burst)
 • دما و رطوبت سنج

 • مولد الکتریسیته ساکن (واندوگراف)

 • مولد فراتاخت

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • یخچال فریزر