آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو ، زیست فناوری و سلول های بنیادی

نشانی آزمایشگاه :

ایلام بلوار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بلوک 8

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه قفس انفرادی با تهویه مناسب

  (IVC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هدایت سنج حرارتی

 • دستگاه هشدار دهنده شب ادراری

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود میکروبی