آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

زمینه های تخصصی :

فناوری نانو ، زیست فناوری و سلول های بنیادی

نشانی آزمایشگاه :

ایلام بلوار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بلوک 8

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت حرارتی

 • دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه توزیع گر پارافین

 • دستگاه هشدار دهنده شب ادراری

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • قفس انفرادی با تهویه مناسب

  (IVC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هود میکروبی