آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سال تاسیس : ۱۳۹۵
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • چهارمحال و بختیاری شهرکرد ,
 • مدیر آزمایشگاه : فاطمه آزادگان دهکردی
 • رابط آزمایشگاه : محمدحسن ارجمند
 • تلفن : ۳۳۳۴۶۶۹۲-۰۳۸
 • نمابر : ۳۳۳۳۰۷۰۹-۰۳۸
 • mehdibanitalebi@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نشانی آزمایشگاه :

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ معکوس