آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

سال تاسیس : ۱۳۷۶

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه شیراز

      • دانشکده دامپزشکی

زمینه های تخصصی :

- عکس برداری از انواع نمونه های نانو، گرافین، پلیمر، ویروس، باکتری، بیولوژیکی، کانی خاک و ... - آماده سازی انواع نمونه های نانو، گرافین، پلیمر، ویروس، باکتری، بیولوژیکی، کانی خاک و ... - ارائه ماده fixative برای نگهداری چند ساله نمونه های بیولوژیک بدون کوچکترین تغییری در ساختار - آماده سازی نمونه های SEM تا مرحله FREEZE DRYING یا CRITICAL POINT DRYING - برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی مربوط به آزمایشگاه TEM - و ... .

نشانی آزمایشگاه :

فارس،شیراز،کیلومتر 12جاده شیراز اصفهان،شهرک نیایش(باجگاه سابق)،دانشکده ی دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه