مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده علوم نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، بعد از برج کوه نور، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده علوم نانو

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه

 • آنالیز تصدیق طراحی سامانه های مستقل فتوولتائیک

 • آنالیز کمی مواد با طیف سنجی مرئی فرابنفش UV-Vis

 • ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی با استفاده از کرونو آمپرمتری و کرونو پتانسیومتری

 • ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی با استفاده از ولتامتر سیکلی (CV)

 • اندازه گیری طیف جذبی یا عبوری لایه های جامد در ناحیه نزدیک فروسرخ با UV-Vis NIR

 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی (رسانش) رنگ و رزین به روش چهار پروبی

 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی رساناها

 • اندازه گیری میزان شدت نور

 • اندازه گيري توان منبع نور

 • اندازه‌گیری شدت روشنایی‌ یا خواص اپتیکی محلول‌ها یا سطوح توسط نور سنج

 • آزمون كمي به روش طیف سنجی تشدید امواج الکترونیکی سطحی (پلاسمون سطحی)

 • آنالیز اجزاء و گروه های شیمیایی و شناسایی ساختار با طیف سنجی رامان

 • آنالیز پروفایل نور لیزر و LED

 • آنالیز تابش سنجی و اندازه گیری شدت تابش خورشیدی

 • آنالیز تعیین میزان عبور نور با طیف سنج فیبر نوری

 • آنالیز تهیه گراف (باندهای ارتعاشی) به روش طیف سنجی رامان

 • آنالیز خواص فتوولتائیک

 • آنالیز طیف جذبی یا عبوری لایه های جامد در ناحیه مرئی و فرابنفش با UV-Vis NIR

 • آنالیز مواد با روش طیف سنجی مرئی فرابنفش- مادون قرمز UV-Vis NIR

 • آنالیز و تهیه طیف نوری با روش طیف‌سنجی نوری

 • آنالیزهای ولتامتر خطی (پتانیواستاتیک و گالوانو استاتیک) برای ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی

 • آناليز فعالیت های سلول های عصبی (رفتار نورون ها) به روش طیف سنجی تشدید امواج الکترونیکی سطحی (پلاسمون سطحی)

 • آزمون تعیین غلظت نمونه‌های جاذب و شناسایی نانوذرات فلزی با روش طیف سنج مرئی فرابنفش UV-Vis

 • خدمات Plasma Banding سطح نمونه با روش زدایش یونی واکنش گر (etching)

 • خدمات التراسونیک حمام مافوق صوت

 • خدمات آماده سازی اچ

 • خدمات پرس

 • خدمات پرس تا 20 تن

 • خدمات پرس قرص 

 • خدمات پلاسما

 • خدمات تامین آب دیونیزه

 • خدمات حمام کنترل دما

 • خدمات خلاء

 • خدمات خلاء بالا

 • خدمات راکتور نوری

 • خدمات ساخت عدسی و پنجره های اپتیکی

 • خدمات ساخت و سنتز نانولوله های کربنی چند دیواره

 • خدمات سنتز نانوذرات

 • خدمات سنتز نانوساختارها در پلاسما با مولد پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا

 • خدمات شبیه ساز خورشیدی

 • خدمات شبیه‌سازی‌های مولکولی شامل دینامیک مولکولی و مونت کارلو برای سیستم‌های نانو، زیستی و مولکولی با تعداد ذرات بسیار زیاد

 • خدمات عملیات گرمایی (عملیات حرارتی) کوره باکسی (نیمه هادیها، سرامیک ها، ....)

 • خدمات عملیات گرمایی (عملیات حرارتی) کوره تیوبی

 • خدمات کوره اکسیداسیون

 • خدمات کوره الکتریکی

 • خدمات کوره الکتریکی دما بالا

 • خدمات کوره تیوپی اتمسفریک

 • خدمات لایه برداری با پلاسمای اکسیژن - آرگون_ هوا سطح نمونه با روش زدایش یونی واکنش گر (etching)

 • خدمات محاسبات کوانتومی آغازین مانند محاسبات نظریه تابعی چگالی و هارتری-فوک برای سیستم‌های نانو

 • خدمات مخلوط کن مغناطیسی

 • خدمات مولد پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا

 • خدمات واکنش در پلاسمای سرد با مولد پلاسمای ولتاژ و فرکانس بالا

 • ساخت لایه های کربن شبه الماسی به روش پراکنش با امواج رادیویی

 • ساخت لایه های نازک به روش پراکنش با امواج رادیویی

 • ساخت نانوذرات پلاسمونی

 • لایه نشانـی به روش دورانی (Spin Coating)

 • لایه نشانی به روش کند و پاش (Sputtering)

 • لایه نشانی به روش کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • لایه‌نشانی کندوپاش یونی

 • لایه‌نشانی مرکب کندوپاش و تبخیر گرمایی 

 • لایه نشانی به روش رسوب شیمیایی بخار با پلاسما PECVD

 • لايه‌نشاني با روش خلاء بالا

 • شفافیت سنجی از اجسام شفاف

 • خدمات استفاده از سیستم پردازش سریع جهت اجرای نرم افزارهای محاسباتی