مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده علوم نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، بعد از برج کوه نور، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده علوم نانو

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه