مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه یزد

مجموعه آزمایشگاه ها

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه یزد

نشانی آزمایشگاه :

استان یزد، شهر یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب سنج شیر

 • دستگاه آزمون ارزش سنگ جلا

  (PSV Testing)
 • دستگاه آزمون بارگذاری عمومی آسفالت

 • دستگاه آزمون بازیابی چروک و بارگذاری

 • دستگاه آزمون پایداری آسفالت

 • دستگاه آزمون پرزدهی

 • دستگاه آزمون ثبات شستشویی

 • دستگاه آزمون ثبات نوری

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون درجه نفوذ

 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون شاخص توان آسیاب نیمه خودشکن

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون ظرافت و رسیدگی الیاف

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون مدولار ولتاژ بالا

 • دستگاه آسیاب گلوله ای

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آشکارساز ژرمانیوم خلوص بالا

  (HPGe)
 • دستگاه آشکار ساز یدور سدیم با ناخالصی تالیوم

  (NaI Tl)
 • دستگاه استحکام سنج الکتریکی پارچه

 • دستگاه استنتر

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر ظرافت پشم

 • دستگاه اندازه گیر ظرافت پنبه

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی چرخشی

 • دستگاه اندازه گیر نیروی بیرون کشیدن پرز

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی چهار پراب

 • دستگاه اندازه گیری اثر نیروی استاتیکی روی فرش

 • دستگاه اندازه گیری اصطکاک پارچه

 • دستگاه اندازه گیری الکتریکی موئینگی و اصطکاک نخ

 • دستگاه اندازه گیری سفتی پارچه

 • دستگاه اندازه گیری میزان چسبندگی پنبه

 • دستگاه بارگذاری نیروی دینامیکی

 • دستگاه پرس داغ

  (HP)
 • دستگاه تاب سنج الکترونیکی

 • دستگاه تابناکی شیمیایی

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه تحلیلگر شبکه

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تسلا متر

 • دستگاه جدا کننده دیویس تیوب

 • دستگاه جدا کننده مغناطیسی تر

 • دستگاه جدا کننده مغناطیسی خشک

 • دستگاه چاپگر سه بعدی

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانش گر دزیمتر ترمولومینسانس

  (TLD Reader)
 • دستگاه دزیمتر تابش پرتو ایکس و گاما قابل حمل

 • دستگاه دوربین میکروسکوپی

 • دستگاه دیلاتومتر

  (DIL)
 • دستگاه رئومتر با قالب متحرک

  (MDR)
 • دستگاه رنگرز تحت دما و فشار بالا

 • دستگاه ریسندگی چرخانه

 • دستگاه ریسندگی رینگ الیاف بلند

 • دستگاه ریسندگی رینگ الیاف کوتاه

 • دستگاه ریسندگی مذاب

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سلول فلوتاسیون

 • دستگاه سنجشگر ثبات رنگ پارچه در برابر عرق بدن

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر ضایعات فیبر

 • دستگاه سنجشگر مقاومت پارگی المندورف

 • دستگاه سنجشگر میزان سایش و پرزدهی منسوجات

 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجشگر نفوذپذیری هوا

 • دستگاه سنجشگر نفوذپذیری هوا

 • دستگاه سنشجگر ثبات مالشی رنگ

 • دستگاه سنگ شکن استوانه ای

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سه محوری

 • دستگاه سیلندر بخار اشباع

 • دستگاه شانه مرتب کننده طول الیاف

 • دستگاه شبیه ساز خورشیدی

 • دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی فرش

 • دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی فرش

 • دستگاه ضخامت سنج قابل حمل دیجیتالی

 • دستگاه ضخامت سنج قابل حمل دیجیتالی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه عملگر بارگذاری دینامیکی

 • دستگاه کالندر

 • دستگاه کانال روباز

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کلاف پیچ الکترونیکی

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره الکتریکی مافلی

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه لایه‌نشانی تبخیر حرارتی

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لیتوگرافی کاهنده ماسک

 • دستگاه لیزر کربن دی اکسید

  (CO2 laser)
 • دستگاه ماشین بررسی نخ با تخته مخروطی

 • دستگاه مشخصه یاب الکتریکی

  (I-V Meter)
 • دستگاه میز لرزان

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ پروژکتینا

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هضم کجلدال