آزمایشگاه پیشرفته سنجش و ارزیابی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

زمینه های تخصصی :

آنالیز نمونه‌های شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت، دروازه لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج بازتابشی انتشاری

  (DRS)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه هضم کجلدال

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )