آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)
سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • عضو قطعی
 • سمنان شاهرود ,
 • مدیر آزمایشگاه : قدمعلی باقریان دهقی
 • رابط آزمایشگاه : محمد مهدی زاده
 • تلفن : ۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۵-۹ داخلی ۲۵۳۸ مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۴۵۱۴
 • نمابر : ۰۲۳-۳۲۳۹۴۵۱۴
 • http://bitlab.shahroodut.ac.ir
 • centlab@shahroodut.ac.ir
زمینه های تخصصی : معدن -نفت، گاز -کشاورزی -آب، خاک و محیط زیست -فناوری نانو -انرژی های نو -زیست فناوری
نشانی آزمایشگاه : استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)
نشانی دفتر : استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) طبقه ی سوم اتاق 400
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطر گیر دو بار تقطیر
 • آزمون انعقاد
 • آزمون بار نقطه‌ای
 • آزمون خستگی
 • آزمون سختی
 • آزمون میکروسختی ویکرز
 • آسیاب دیسکی پنوماتیکی
 • آون
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • اسیلوسکوپ
 • اشباع کننده مغزه
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی
 • اندزه گیر استحکام
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پرس تک محوره
 • پرس هیدرولیک
 • پلاروگرافی 
 • پمپ پریستالتیک
 • تحلیلگر شبکه
 • تحلیلگر شبکه قابل حمل
 • تحلیلگر طیف
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • جداکننده الکترواستاتیکی
 • جداکننده مغناطیسی شدت بالا
 • جدا کننده مغناطیسی شدت پایین
 • حسگر اثر هال
 • حمام آب
 • حمام آب
 • حمام آب
 • دوچرخه کارسنج
 • دوچرخه کارسنج
 • دوچرخه کارسنج بی هوازی
 • دوچرخه کارسنج هوازی
 • دوربین سرعت بالا
 • رادار نفوذی به زمین
 • رئومتر
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • سنجشگر گاز تنفسی
 • سنگ شکن استوانه ای
 • سنگ شکن فکی
 • سنگ شکن فکی
 • سنگ شکن مخروطی
 • سیلاب زنی مغزه
 • شیکر
 • شیکر
 • شیکر
 • طبقه بندی کننده مارپیچی
 • طیف سنج
 • طیف سنج
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز (IR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • فلوتاسیون ستونی
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کلنی شمار
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • گرانی سنج
 • لایه نشانی به روش پاشش
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی(PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لرزه نگار
 • لرزه نگار
 • مجموعه دین استارک
 • مغزه گیر سنگ
 • مغناطیس سنج
 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM)
 • مقاومت سنج چهار پراب
 • مولد سیگنال
 • مولد هیدروژن
 • میز لرزان
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • میکرو طیف سنج رامان
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات‌پلیت
 • هضم کجلدال
 • هضم کننده
 • یخچال