آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) دانشگاه صنعتی شاهرود

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی شاهرود

زمینه های تخصصی :

معدن -نفت، گاز -کشاورزی -آب، خاک و محیط زیست -فناوری نانو -انرژی های نو -زیست فناوری

نشانی آزمایشگاه :

استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)

نشانی دفتر :

استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) طبقه ی سوم اتاق 400

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه آزمون بار نقطه‌ای

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آسیاب دیسکی پنوماتیکی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه اسیلوسکوپ

 • دستگاه اشباع کننده مغزه

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر مقاومت سطحی چهار پراب

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پرس تک محوره

 • دستگاه پرس هیدرولیک

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه پمپ پریستالتیک

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه تحلیلگر شبکه

 • دستگاه تحلیلگر شبکه قابل حمل

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه جداکننده الکترواستاتیکی

 • دستگاه جداکننده مغناطیسی شدت بالا

 • دستگاه جدا کننده مغناطیسی شدت پایین

 • دستگاه حسگر اثر هال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه دوچرخه کارسنج

 • دستگاه دوچرخه کارسنج

 • دستگاه دوچرخه کارسنج بی هوازی

 • دستگاه دوچرخه کارسنج هوازی

 • دستگاه دوربین سرعت بالا

 • دستگاه رادار نفوذی به زمین

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ سرعت بالا

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر گاز تنفسی

 • دستگاه سنجشگر میکروسختی ویکرز

 • دستگاه سنگ شکن استوانه ای

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه سنگ شکن مخروطی

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طبقه بندی کننده مارپیچی

 • دستگاه طیف سنج

 • دستگاه طیف سنج

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه فلوتاسیون ستونی

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه گرانی سنج

 • دستگاه لایه نشانی به روش پاشش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی

  (PVD)
 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لرزه نگار

 • دستگاه لرزه نگار

 • دستگاه مجموعه دین استارک

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه مغناطیس سنج

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه مولد سیگنال

 • دستگاه مولد هیدروژن

 • دستگاه میز لرزان

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکرو طیف سنج رامان

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کننده

 • دستگاه یخچال