آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) دانشگاه صنعتی شاهرود

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی شاهرود

زمینه های تخصصی :

معدن -نفت، گاز -کشاورزی -آب، خاک و محیط زیست -فناوری نانو -انرژی های نو -زیست فناوری

نشانی آزمایشگاه :

استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)

نشانی دفتر :

استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) طبقه ی سوم اتاق 400

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب دیسکی

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اسیلوسکوپ

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پرس هیدرولیک

 • پمپ پریستالتیک

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دریافت کننده دین استارک (تله تقطیر)

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه آزمون بار نقطه‌ای

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اشباع کننده مغزه

 • دستگاه اندازه گیر مقاومت سطحی چهار پراب

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیرِی پی اچ، هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (pH/EC/TDS)
 • دستگاه اندازه گیرِی پی اچ، هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (pH/EC/TDS)
 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی

 • دستگاه اندازه گیری گاز‌های تنفسی

  (CPET)
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پرس تک محوره

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه پیرولیز پاششی

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه تحلیلگر شبکه

 • دستگاه تحلیلگر شبکه قابل حمل

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه جداکننده الکترواستاتیکی

 • دستگاه جداکننده مغناطیسی شدت بالا خشک

  (DHIMS)
 • دستگاه جدا کننده مغناطیسی شدت پایین خشک

  (DLIMS)
 • دستگاه حسگر اثر هال

 • دستگاه دوچرخه کارسنج بی هوازی

 • دستگاه دوچرخه کارسنج هوازی

 • دستگاه رادار نفوذی زمین

  (GPR)
 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه طبقه بندی کننده مارپیچی

 • دستگاه طیف سنج

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه غربال دانه بندی

 • دستگاه فلوتاسیون ستونی

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه گرانی سنج

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی

  (PVD)
 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لرزه نگار

 • دستگاه لرزه نگار

 • دستگاه مغزه گیر

 • دستگاه مغناطیس سنج

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دوچرخه کارسنج

 • دوچرخه کارسنج

 • دوربین سرعت بالا

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سنگ شکن غلطکی

 • سنگ شکن فکی

 • سنگ شکن فکی

 • سنگ شکن مخروطی

 • شیکر

 • شیکر

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پرتو گاما

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • مولد سیگنال

 • مولد هیدروژن

 • میز لرزان

 • میکرو طیف سنج رامان

 • هات‌پلیت

 • یخچال