آزمایشگاه مرکزی بیوپالایش زیست محیطی دانشکده ی علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

سال تاسیس : ۱۳۹۱
 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدحسین احمدزاده
 • رابط آزمایشگاه : مسعود شایگان
 • تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۴۰۴۹
 • m.shayegan@um.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فردوسی مشهد

   • دانشکده ی علوم پایه

زمینه های تخصصی :

- آنالیز دستگاهی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، طبقه منفی یک، آزمایشگاه مرکزی بیوپالایش زیست محیطی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/دما

  (EC/TDS/T)
 • دستگاه سنجش اکسیژن و دی اکسید کربن

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • راکتور زیستی نوری

  (PBR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • هود شیمیایی