مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

نشانی آزمایشگاه :

استان کهگیلویه وبویر احمد،یاسوج،جنب ترمینال قدیم،دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

نشانی دفتر :

استان کهگیلویه وبویر احمد،یاسوج،جنب ترمینال قدیم،دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک‌ کن پاششی

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه همزن مکانیکی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود میکروبی