مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا برهانی
 • رابط آزمایشگاه : محمدرضا برهانی
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۷۹۹۱۶۷ - ۰۲۱۲۲۷۶۹۴۵۸ (داخلی ۴)-۰۹۱۵۱۲۴۷۶
 • نمابر : ۰۲۱-۲۲۷۶۹۴۵۸
 • http://datfam-techmart.com
 • moh_brh65@yahoo.com
زمینه های تخصصی : در حوزه انرژی‌های نو - فناوری‌های همگرا ، بیوممتیک ، مواد پیشرفته و...
نشانی آزمایشگاه : تهران،ابتدای اتوبان بابایی شرق،جنب مترو نوبنیاد، گروه نخبگان شرکت توسعه دانشگاهی داتفام
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • آون خلاء
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • بیضی سنج
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • جریان سنج سوخت
 • رسوب شیمیایی بخار حرارتی(TCVD)
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر پیل سوختی
 • کوره الکتریکی
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • میکرو برش دهنده
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )