مجموعه آزمایشگاه ها شرکت توسعه ی دانشگاهی داتفام

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت توسعه ی دانشگاهی داتفام

زمینه های تخصصی :

در حوزه انرژی‌های نو - فناوری‌های همگرا ، بیوممتیک ، مواد پیشرفته و...

نشانی آزمایشگاه :

تهران،ابتدای اتوبان بابایی شرق،جنب مترو نوبنیاد، گروه نخبگان شرکت توسعه دانشگاهی داتفام

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون پیل سوختی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه جریان سنج سوخت

 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار حرارتی

  (TCVD)
 • دستگاه سانتریفیوژ سرعت بالا

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکرو برش دهنده

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )