مجموعه آزمایشگاه‌ها مرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشکده مهندسی مواد

سال تاسیس : ۱۳۸۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان شرقی سهند ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی اکبر بابالو
 • رابط آزمایشگاه : علی اکبر بابالو
 • تلفن : ۰۴۱-۳۳۴۵۸۰۸۵
 • نمابر : ۰۴۱-۳۴۵۸۰۸۴ ، ۰۴۱-۳۳۴۴۴۳۵۵
 • http://nmrc-sut.ir
 • a.babaluo@sut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی سهند

   • دانشکده مهندسی مواد

    • مرکز تحقیقات مواد نانوساختار

زمینه های تخصصی :

نانوکامپوزیت‌ها، نانوپلیمرها و سازه های سبک، نانوغشاها، نانوذرات و نانوکاتالیست‌ها- پلاسما، نانولایه ها و نیمه هادی های نانومغناطیس

نشانی آزمایشگاه :

تبریز-شهر جدید سهند- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آنالیز وزن سنجی گرمایی/حرارتی مقایسه ای (تفاضلی)

  (TGA/DTA)
 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی چرخشی

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی

 • کوره جعبه‌ای

 • کوره لوله ای