آزمایشگاه متالورژی و مرکز تخصصی آزمون ابزار شرکت ایران پتک

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت ایران پتک

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه متالورژی و مرکز تخصصی آزمون ابزار

نشانی آزمایشگاه :

استان مرکزی، اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان طلایه داران، بلوار امیر کبیر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون چرخ کاستر

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون مقاومت خمشی

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه ترک یاب

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج راکول و برینل

 • دستگاه سختی سنج ویکرز و برینل

 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • گشتاورسنج

 • گشتاورسنج

 • گشتاورسنج

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)