مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

سال تاسیس : ۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

cell culture Brain Mapping Cognitive Research lab.

نشانی آزمایشگاه :

شیراز - بولوار شهید چمران ،بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف ،آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال فریزر