مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

سال تاسیس : ۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

cell culture Brain Mapping Cognitive Research lab.

نشانی آزمایشگاه :

شیراز - بولوار شهید چمران ،بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف ،آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخچال فریزر

 • دستگاه یخ ساز

 • مخزن نیتروژن مایع