مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

زمینه های تخصصی :

بتن و مصالح ساختمانی

نشانی آزمایشگاه :

گیلان- فومن ، خیابان امام خمینی(ره) ، چهارراه معلم ، خیابان انتظام ، کد پستی 35875 - 43518

نشانی دفتر :

گیلان،فومن ، خیابان امام خمینی(ره) ،چهارراه معلم،خیابان انتظام ،کد پستی 35875 - 43518

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای

 • آون

 • اتاقک آزمون ذوب و انجماد مصالح ساختمانی

 • جک بتن شکن

 • دستگاه آزمون خوردگی

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه اندازه گیری اشباع

 • دستگاه اندازه گیری درصد هوای بتن

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی چهار پراب

 • کوره الکتریکی