مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

سال تاسیس : ۱۳۶۴

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه تحقیقات میکروبیولوژی- فیزیولوژی- شیمی

نشانی آزمایشگاه :

قم، بلوار 15 خرداد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانشگر الایزا

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آزمون افت سیال

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

 • شوف بالن

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • مایکروویو

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود لامینار