مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • گیلان فومن ,
 • مدیر آزمایشگاه : هوشیار مقیم علی آبادی
 • رابط آزمایشگاه : هوشیار مقیم علی آبادی
 • تلفن : ۰۱۳۳۴۱۹۵۱۲۸
 • نمابر : ۰۱۳۳۴۹۱۵۲۲۸
 • http://ffeng.ut.ac.ir/
 • haliabadi@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده فنی فومن

زمینه های تخصصی :

آب، خاک و محیط زیست نفت، گاز و ذغال سنگ

نشانی آزمایشگاه :

گیلان،فومن،کیلومتر یک جاده ماسوله دانشکده ی فنی فومن

نشانی دفتر :

گیلان،فومن،کیلومتر یکجاده ماسوله دانشکده ی فنی فومن

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )