آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته خمیر و کاغذ پردیس کاسپین دانشکده فنی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • پردیس کاسپین دانشکده فنی

زمینه های تخصصی :

1-آزمایشگاه پیشرفته خمیر و کاغذ 1-1-ارائه خدمات تحقیقات کاربردی به صنایع کاغذ و خمیر کاغذ و صنایع وابسته 2-1-ارائه خدمات پخت و بررسی خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خمیر وکاغذ به دانشجویان، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه تهران

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رضوانشهر، شهرک ولیعصر چوکا، دانشکده فنی کاسپین، صندوق پستی: 4386156387

نشانی دفتر :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی سنجش دانسیته

 • خشک کن ورق کاغذ

 • دستگاه آزمون اندازه گیری کاب

 • دستگاه آزمون سفتی

 • دستگاه آزمون قدرت پیوستگی داخلی

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون مقاومت به تا شدن

 • دستگاه آزمون مقاومت به ترکیدگی

 • دستگاه آزمون مقاومت به سوراخ شدگی

 • دستگاه اتوزن آزمایشگاهی کاغذ

 • دستگاه اندازه گیری براقیت

 • دستگاه اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ

 • دستگاه اندازه گیری درجه روشنی و رنگ

 • دستگاه اندازه گیری زبری و نفوذپذیری هوا

 • دستگاه اندازه گیری عدد کاپا

 • دستگاه اندازه گیری غلظت

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت به پارگی المندورف

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت به فشردگی دهانه کوتاه

  (SCT)
 • دستگاه اندازه گیری مقاومت به له شدن

 • دستگاه باز کننده الیاف خمیر کاغذ

 • دستگاه برش دهنده

 • دستگاه پالایش خمیر کاغذ

 • دستگاه پرس ورق

 • دستگاه خمیرساز با غلظت بالا

 • دستگاه خمیرکوب شیاری

 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه گردبر

 • دستگاه هضم کننده

 • سلول مرکب زدایی

 • ضخامت سنج دیجیتالی