مجموعه آزمایشگاه ها شرکت زیست فناوری نوین

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : منصوره آزاده جونقانی
 • رابط آزمایشگاه : سیده زهرا شیردلی
 • تلفن : ۰۳۱۳۶۶۹۸۱۰۱
 • bionovin@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت زیست فناوری نوین

زمینه های تخصصی :

بیوتکنولوژی-ژنتیک - مولکولی - میکروبیولوژی صنعتی - آزمایشگاه هورمون شناسی - میکروبیولوژی پزشکی -

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

نشانی دفتر :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه میکرو اسپین

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سل میکسر

 • شیکر گردابی

 • فریزر

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • نمونه بردار

 • هود لامینار

 • یخچال