مجموعه آزمایشگاه ها شرکت زیست فناوری نوین

سال تاسیس : ۱۳۹۰
 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : منصوره آزاده
 • رابط آزمایشگاه : سیده زهرا شیردلی
 • تلفن : ۰۳۱۳۶۶۹۸۱۰۱
 • bionovin@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت زیست فناوری نوین

زمینه های تخصصی :

بیوتکنولوژی-ژنتیک - مولکولی - میکروبیولوژی صنعتی - آزمایشگاه هورمون شناسی - میکروبیولوژی پزشکی -

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

نشانی دفتر :

اصفهان خیابان هزار جریب خ کارگر فنی و حرفه ای کل استان اصفهان دپارتمان بیوتکنولوژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

  (UV-Transilluminator)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سل میکسر

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال

 • مخزن نیتروژن مایع