نوروآندوکرینولوژی رفتار گروه سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : شهربانو عریان
 • رابط آزمایشگاه : دلارام اسلیمی اصفهانی

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

شهر تهران، خیابان شهید مفتح،نرسیده به خیابان انقلاب،دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی

نشانی دفتر :

شهر تهران، خیابان شهید مفتح،نرسیده به خیابان انقلاب،دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه استریوتکسی

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه ترجیح مکانی شرطی شده

  (CPP)
 • دستگاه جعبه مضاعف ارزیابی موش صحرایی

 • دستگاه سامانه محرومبت از خواب

 • دستگاه کاهنده

 • دستگاه ماز آبی موریس

 • دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)