مجموعه ازمایشگاه ها مرکز علوم اعصاب کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید شیبانی
 • رابط آزمایشگاه : خدیجه اسماعیل پور

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

رمان، خیابان ابن سینا،روبروی کلینیک بعثت،پژوهشکده نوروفارماکولوژی،مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نشانی دفتر :

کرمان، خیابان ابن سینا،روبروی کلینیک بعثت،پژوهشکده نوروفارماکولوژی،مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ثبت کننده تک سلولی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هود لامینار