آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۰۷
  • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : آمنه رضایوف
  • رابط آزمایشگاه : زهرا قاسم زاده
  • تلفن : ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۸۳
  • Ghasemzadeh2010@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه تهران

      • پردیس علوم

        • دانشکده زیست شناسی

زمینه های تخصصی :

learning and memory, Stress, Pain, Anxiety,Reward, Western blot

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

نشانی دفتر :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • دستگاه آزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال

  • دستگاه استریوتکسی

  • دستگاه برش مقاطع نازک لرزشی

  • دستگاه ترجیح مکانی شرطی شده

    (CPP)
  • دستگاه سلول انتقال نیمه خشک 

  • دستگاه شیکر گردبادی

  • دستگاه کیت فیلامنت ون فری

  • دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع

  • دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

  • دستگاه میکروسکوپ استریو

  • دستگاه همگن ساز