آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده زیست شناسی پردیس علوم

سال تاسیس : ۱۳۰۷
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : آمنه رضایوف
 • رابط آزمایشگاه : زهرا قاسم زاده
 • تلفن : ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۸۳
 • Ghasemzadeh2010@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس علوم

    • دانشکده زیست شناسی

زمینه های تخصصی :

learning and memory, Stress, Pain, Anxiety,Reward, Western blot

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

نشانی دفتر :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال

 • دستگاه برش مقاطع نازک لرزشی

 • دستگاه ترجیح مکانی شرطی شده

  (CPP)
 • دستگاه جراحی استریوتاکسی

 • دستگاه سلول انتقال نیمه خشک 

 • دستگاه کیت فیلامنت ون فری

 • دستگاه ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

 • دستگاه همگن ساز

 • شیکر گردابی

 • میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • میکروسکوپ استریو