آزمایشگاه فیزیولوژی قلب و اعصاب گروه علوم زیستی دانشکده علوم

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

   • دانشکده علوم

    • گروه علوم زیستی

زمینه های تخصصی :

مدل حیوانی ایسکمی مغزی سلولهای بنیادی گیاهان دارویی نوروساینس بیماری های نورووسکولار

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه فیزیولوژی جانوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه همگن ساز فراصوت