مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فناوری غذا و سلامت پویان

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فناوری غذا و سلامت پویان

زمینه های تخصصی :

کروماتوگرافی مایع با کاریایی بالا آنالیز اندازه ذرات بافت سنجی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ساختمان فنآفرینی 2 ، واحد 127

نشانی دفتر :

اصفهان،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ساختمان فنآفرینی 2 ، واحد 127

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش بافت

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )