مجموعه آزمایشگاه ها ایده سازان زیستی زاگرس

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • کرمانشاه کرمانشاه ,
 • مدیر آزمایشگاه : خیراله یاری
 • تلفن : ۰۸۳۳۸۳۹۰۶۵۱
 • نمابر : ۰۸۳۳۸۳۹۰۶۵۱
 • zagrosbioidea@razi.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • ایده سازان زیستی زاگرس

زمینه های تخصصی :

- برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی مشاوره و انجام پروژهای تحقیقاتی سازمان های دولتی و خصوصی همکاری با آزمایشگاه های تشخیص طبی در انجام تست های تشخیصی مولکولی تولید کیت های تشخیصی و تحقیقاتی تولید آگار تعیین جنسیت در پرندگان ارائه خدمات آزمایشگاهی ژنومیکس و پروتئومیکس

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

نشانی دفتر :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی