آزمایشگاه فیزیولوژی کاربردی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : شقایق حق جوی جوانمرد
 • رابط آزمایشگاه : نسیم دانا
 • تلفن : ۰۳۱-۶۶۹۲۸۳۶
 • نمابر : ۰۳۱-۶۶۹۲۸۳۶
 • www.aprc.mui.ac.ir
 • aprc@mui.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

   • مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

زمینه های تخصصی :

تحقیقات ملکولی سرطان مهندسی بافت کشت سلول آنژیوژنز

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمانهای گسترش ، ساختمان شماره 4، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • حمام آب

 • دستگاه مولتی پوراتور

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هود لامینار