مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سال تاسیس : ۱۳۷۶
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدتقی جغتایی
 • رابط آزمایشگاه : فائزه فقیهی
 • تلفن : ۸۶۷۰۴۷۲۰
 • نمابر : ۸۸۶۲۲۵۷۸
 • http://cmrc.iums.ac.ir
 • -

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

زمینه های تخصصی :

مراحل استخراج RNA،DNA سنتزCDNA انجام الکتروفورز، PCR REAL TIME فیکس و آبگیری بافتهای پاتولوژی تهیه قالب پارافینی تهیه سکشن از بافت رنگ آمیزی بافت و مونته کردن آن کشت سلول فریز کردن سلول ها عکسبرداری نوری و فلورسنت فلوسایتومتری وسترن بلات

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، طبقه دوم دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • التراسانتریفیوژ

 • الکتروفورز دوبعدی

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر تراکم

 • اندازه گیر ژن 

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • برش مقاطع نازک

 • پردازنده بافت

 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی حساس

 • ترانس لومیناتور فرابنفش

  (UV-Transilluminator)
 • تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک

  (NAS-DNA)
 • تغلیظ کن

 • توزیع گر پارافین

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • خوانشگر الایزا

 • روبشگر دو بعدی

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شستشوگر الایزا

 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • شیکر گردبادی

 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)
 • مخلوط کن حرارتی

 • مخلوط کن حرارتی

 • مخلوط کن حرارتی

 • مستر سایکلر

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • هود لامینار

 • یخ ساز