مجموعه آزمایشگاه ها اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم سازمان غذا و دارو

سال تاسیس : ۱۳۷۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • سازمان غذا و دارو

   • اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه سم شناسی- باقیمانده سموم آزمایشگاه سم شناسی- مایکوتوکسین ها آزمایشگاه سم شناسی- فلزات سنگین آزمایشگاه شناسایی محصولات تراریخته آزمایشگاه اندازه گیری اسیدهای چرب و استرول های گیاهی آزمایشگاه میکروبیولوژی آزمایشگاه صنایع غذایی و آشامیدنی آزمایشگاه آرایشی بهداشتی آزمایشگاه بسته بندی مواد غذایی - فلزی آزمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی. آزمایشگاه تخصصی تشخیص حلال.

نشانی آزمایشگاه :

هرمزگان،جزیره قشم،میدان گلها،بلوار 22بهمن،خیابان استاندارد،ادره کل غذا دارو و استاندارد قشم

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر نقطه انجماد

 • دستگاه اندازه گیر یون

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه تیتراتور 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن گازی

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دیتالاگر

 • دستگاه دیتالاگر

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجشگر زمان متلاشی شدن قرص

 • دستگاه سنجشگر شیر

 • دستگاه سنجشگر فرسایش قرص

 • دستگاه سنجشگر میزان انحلال

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه کرماتوگراف مایع با کارایی بسیار بالا

  (UHPLC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مولد هوا و نیتروژن

 • دستگاه مولد هیدروژن

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم مایکروویو