آزمایشگاه فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

سال تاسیس : ۱۳۶۶

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

زمینه های تخصصی :

-

نشانی آزمایشگاه :

استان آذربایجان غربی ، شهرستان مهاباد

نشانی دفتر :

استان آذربایجان غربی ، شهرستان مهاباد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • شیکر

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )