آزمایشگاه ژنتیک دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

سال تاسیس : ۱۳۷۰
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید جواد مولی
 • رابط آزمایشگاه : سامان سهیلی
 • تلفن : ۰۲۱۸۲۸۸۳۴۸۷
 • sjmowla@modares.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم زیستی

زمینه های تخصصی :

ژنتیک مولکولی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)