موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)
سال تاسیس : ۱۳۷۹
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی آقایی
 • رابط آزمایشگاه : شهاب ولی پور
 • تلفن : ۶۶۰۰۴۰۲۷-۲۸
 • نمابر : ۶۶۰۰۴۰۲۷-۲۸
 • http://www.tavaninstitute.ir
 • info@tavaninstitute.ir
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : کنترل کیفیت مواد اولیه دارویی فرآورده های آرایشی بهداشتی کنترل کیفی غذا، مکمل‌های غذایی آنالیز های نمونه های زیست محیطی آنالیز مواد ضدعفونی کننده و شوینده ها آزمونهای هم ارزی حیاتی (bioequivalence) معتبر سازی روشهای آنالیز و ارائه گزارش مطالعات پایداری داروها (تسریع شده و طولانی مدت) انجام تست های برون تن (Invitro) تهیه مستندات دارویی (DMF, CTD, SMF, SOP , ...) برگزاری دوره های آموزشی (اصول و مبانی کروماتوگرافی مایع و گازی، عیب یابی سیستم‌های کروماتوگرافی، کالیبراسیون عمومی تجهیزات، ارزیابی نتایج آزمایشگاهی، مستند سازی در صنعت دارو، جذب و نشر اتمی، GLP، GMP)
نشانی آزمایشگاه : تهران-مجتمع فناورانه دانشگاه شریف، خیابان تیموری، خیابان شهید احمد قاسمی، خیابان شهید داود حبیب زادگان، پلاک 69، بلوک غربی، طبقه ششم واحد 34
نشانی دفتر : تهران-مجتمع فناورانه دانشگاه شریف، خیابان تیموری، خیابان شهید احمد قاسمی، خیابان شهید داود حبیب زادگان، پلاک 69، بلوک غربی، طبقه ششم واحد 34
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون انحلال
 • اندازه گیر گرانروی
 • ترازوی دیجیتال
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )