مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

سال تاسیس : ۱۳۷۱

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی ژئو تکنیک -بازرسی فنی - جوش - خوردگی -متالورژی - مقاومت مصالح -کالیبراسیون - مشاوره و آموزش

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- فولادشهر- محله ب7-جنب مخابرات ساختمان آزمونه فولاد

نشانی دفتر :

خیابان حکیم نظامی،ابتدایی خیابان محتشم کاشانی،پلاک ۱۱۰

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون جریان گردابی پالسی

  (PEC)
 • آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون سایش تابر

 • آزمون سایشی لس آنجلس

 • آزمون سختی

 • آزمون سختی سنجی عمومی

 • آزمون سختی شور آ

 • آزمون سختی شور د

 • آزمون ضربه

 • آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آزمون کشش

 • آزمون مقاومت به ضربه

 • آزمون مقاومت سایشی

 • آزمون مقاومت سایشی چرغ پهن

 • آزمون مقاومت فشاری محصور نشده خاک

 • آزمون میکروسختی

 • اتوکلاو

 • ارتعاش سنج

 • ارتعاش سنج

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر درصد هوای بتن

 • اندازه گیر سطح صدا

 • اندازه گیر سطح صدا

 • اندازه گیر نفوذ پذیری

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیری نفوذپذیری آب

 • اندزه گیر استحکام

 • برش مستقیم

 • برش مستقیم

 • پتانسیواستات وگالوانواستات 

 • ترازوی حساس

 • ترک خوردگی هیدروژنی

  (HIC)
 • تشعشع سنج

 • تشعشع سنج

 • تشعشع سنج

 • جک بتن شکن

 • چکش اشمیت

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • حفاری

 • خمش سرد

 • دانهول

 • دماسنج

 • دماسنج مادون قرمز

 • دوربین رادیوگرافی پرتو ایکس

 • دوربین رادیوگرافی پرتو گاما

 • دوربین رادیوگرافی پرتو گاما

 • دوربین رادیوگرافی پرتو گاما

 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • سنجشگر دود

 • سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • سه محوری

 • ضخامت سنج

 • ضخامت سنج

 • ضخامت سنج فراصوت

 • ضخامت سنج فراصوت

 • ضخامت سنج فراصوت

 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • عیب یاب فراصوت

 • عیب یاب فراصوت

 • فشارسنج شاره ای

 • کرالر رادیوگرافی پرتو ایکس

 • کلرسنج

 • کوانتومتر

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کولیس دیجیتال

 • کولیس دیجیتال

 • گشتاورسنج

 • مانت گرم

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکرومتر

 • میکرومتر

 • میلگرد یاب

 • نورسنج شعله‌ای 

 • یوک مغناطیسی

 • یوک مغناطیسی

 • یوک مغناطیسی