مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فن آوران زیست کره

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فن آوران زیست کره

زمینه های تخصصی :

آب، خاک و محیط زیست فناوری نانو

نشانی آزمایشگاه :

استان زنجان،شهرستان ابهر، جاده ترانزیت،بلوار خرمشهر،روبروری اداره آب و فاضلاب،پلاک 37،آزمایشگاه فن آوران زیست کره- کد پستی: 4561763915

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی