مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

نشانی آزمایشگاه :

استان گیلان،شهرلاهیجان،خیابان کاشف شرقی، انتهای خیابان شقایق،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان،آزمایشگاه ساهای لاهیجان

نشانی دفتر :

استان گیلان،شهرلاهیجان،خیابان کاشف شرقی، انتهای خیابان شقایق،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان،آزمایشگاه ساهای لاهیجان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دریل ستونی

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر فتوسنتز

 • دستگاه اندازه‌گیر میزان کلروفیل

 • دستگاه اندازه گیری گاز محیطی

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه پردازنده بافت

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه ژئوالکتریک

 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه سنگ شکن فکی

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه نمایشگر ذرات گرد و غبار محیطی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (GC-FTIR )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)