آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

زمینه های تخصصی :

علوم و فناوری شناختی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خ گارگر شمالی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره 2، طبقه 1-، آزمایشگاه 117-

نشانی دفتر :

تهران،خ گارگر شمالی، دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان شماره 2، طبقه 1، آزمایشگاه 117-

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • تردمیل طبی ورزشی

 • دستگاه تبلت اینتوس

 • دستگاه تحریک کننده الکتریکی وراپوستی عصب و عضله

  (TENS-EMS)
 • دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرافی

  (EMG)
 • دوچرخه کارسنج