آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم های مجتمع دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   • دانشکده مهندسی برق

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شریعتی، ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، ساختمان شهید ناصر فصیحی (ساختمان سلف)، طبقه اول، آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم های مجتمع

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

  (VOA)
 • دستگاه پروب حساس

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه مته ریز

 • دستگاه هویه هوای گرم

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه دوبل دیجیتالی

 • مولد تابع

 • مولد تابع دلخواه