آزمایشگاه رباتیک پیشرفته و سیستمهای هوشمند
نشانی آزمایشگاه : :تهران، کارگر شمالی، بعد از جلال آل احمد، دانشکده فنی، دانشکده برق، ساختمان شماره 1، طبقه 2
نشانی دفتر : تهران، کارگر شمالی، بعد از جلال آل احمد، دانشکده فنی، دانشکده برق، ساختمان شماره 1، طبقه 2
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • بازیهای شناختی
  • خودرو اسباب بازی هوشمند
  • ربات طوطی نما
  • سیستم غربالگری اوتیسم