مجموعه آزمایشگاه ها پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

زمینه های تخصصی :

آزمونهای مواد نفتی

نشانی آزمایشگاه :

ذربایجان شرقی، تبریز، شهرک اندیشه، جاده امامزاده کرجان، مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری، آزمایشگاه نفت و پتروشیمی

نشانی دفتر :

آذربایجان شرقی، تبریز،خ آزادی، تقاطع گلگشت، پارک علم و فناوری استان

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون خلاء

 • اتاقک آزمون دما و رطوبت

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام گرانروی

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون تعیین خصوصیت کف کنندگی

 • دستگاه آزمون جهندگی

 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود 

 • دستگاه آزمون کارکرد گریس

 • دستگاه آزمون مقاومت سایشی دورانی

 • دستگاه آزمون مقاومت کششی

 • دستگاه آزمون نقطه آنیلین

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی

  (TMA )
 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه الکتروفورز دوبعدی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر تراکم انتقال رنگ

 • دستگاه اندازه گیر نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیر نقطه انجماد

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری فشار بخار

 • دستگاه اندازه گیری کربن باقیمانده

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی مونی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تزریق گر عمودی

 • دستگاه تعیین نقطه شکست

 • دستگاه تقطیر دستی

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه حمام کنترل دما گردشی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجش چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر محتوی صمغی شدن

 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه ریزش و ابری شدن

 • دستگاه سنجش نقطه قطره ای شدن روان کننده

 • دستگاه کاتر پرس پنوماتیک

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شوف بالن

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • مایکروویو

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • یخچال

 • یخچال فریزر