آزمایشگاه سوخت و روغن پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۶۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی سبزی
 • رابط آزمایشگاه : عباس فیضی‌نیا
 • تلفن : ۸-۸۸۰۷۹۴۰۱
 • نمابر : ۸۸۰۷۸۲۹۶
 • www.nri.ac.ir
 • cmlabs@nri.ac.ir

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

کنترل کیفیت و تعیین مشخصات فنی، روغنهای صنعتی، روغنهای عایقی، سوختها و گریسهای روان کننده

نشانی آزمایشگاه :

تهران- شهرک قدس-انتهای بلوار پونک باختری -پژوهشگاه نیرو-آزمایشگاه سوخت و روغن

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور 

 • حمام آزمون تعیین میزان ممانعت از زنگ زدگی

 • دستگاه آزمون تعیین خصوصیت کف کنندگی

 • دستگاه آزمون خوردگی

 • دستگاه آزمون خوردگی نوار مس

 • دستگاه آزمون نقطه آنیلین

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری کربن باقیمانده

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی استابینگر

 • دستگاه اندازه گیری ولتاژ شکست دی الکتریک

 • دستگاه سنجش آزاد سازی هوا از روغن

 • دستگاه سنجش پایداری برشی

 • دستگاه سنجش پایداری در برابر اکسیداسیون

 • دستگاه سنجش پایداری در برابر اکسیداسیون

 • دستگاه سنجش پایداری گریس در برابر شستشو با آب

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجشگر تقطیر خودکار

 • دستگاه سنجشگر ضریب تلفات عایقی روغن های روان کننده

  (DDF)
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه ریزش و ابری شدن

 • دستگاه سنجش نقطه قطره ای شدن روان کننده

 • دستگاه ضربه زن گریس

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • سانتریفیوژ

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی