آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه سمنان

   • دانشکده کویرشناسی

نشانی آزمایشگاه :

استان سمنان، شهرستان سمنان،میدان سعدی، بلوار مولوی، خیابان سوم، دانشکده کویر شناسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه اسپکترو فلوریمتر

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ کششی

 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای