آزمایشگاه شیمی دانشکده شیمی پردیس علوم پایه

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه سمنان

   • پردیس علوم پایه

    • دانشکده شیمی

زمینه های تخصصی :

آنالیز نمونه های شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان ، روبروی پارک سوکان ، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ، دانشکده شیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)