مجموعه آزمایشگاه ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

نشانی آزمایشگاه :

تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 22، کارخانه رنگ و رزین الوان کد پستی: 53611-13991

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه‌های حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی
 • آزمایشگاه‎های حوزه فناوری پلیمر، لاستیک، رنگ و منسوجات

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتاقک دما و رطوبت ثابت

 • دستگاه آزمون جامی شدن

 • دستگاه آزمون خمش استوانه ای

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون قابلیت شستشو

 • دستگاه آزمونگر چسبندگی برش متقاطع

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون مادون قرمز

 • دستگاه اتاقک آزمون قوس زنون

 • دستگاه اتاقک آزمون مقاومت به رطوبت

 • دستگاه اتاقک شبیه ساز نور روز

 • دستگاه اندازه گیر براقیت

 • دستگاه اندازه گیر پوشش دهی رنگ

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر زمان خشک شدن رنگ ترافیک

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه بازتاب سنج

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تعیین دانه بندی رنگ

 • دستگاه ثبت کننده زمان خشک شدن

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه رنگ سنج مایعات

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج خراش

 • دستگاه سختی سنج مدادی

 • دستگاه سنجشگر ترکیب رنگ

 • دستگاه سنجشگر چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه فیلم کش

 • دستگاه فیلم کش مکانیکی پوشش

 • دستگاه کاپ اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه گری اسکیل برای سنجش تغییر رنگ

 • دستگاه یخچال فریزر